Vier technieken om aerosolen uit de lucht te halen in sportscholen

  • Luchten
  • ventileren
  • filtering
  • reiniging

Om aerosolen met mogelijke virusdeeltjes uit de lucht te halen in een gesloten ruimte, zijn er verschillende technieken te gebruiken

1. Luchten of spuiventilatie betekent dat er verse lucht van buiten naar binnen gehaald wordt en daarmee vervuilde lucht naar buiten wordt verplaatst door de grote middelen, zoals ramen tegen elkaar open te zetten.
2. Bij ventileren wordt vervuilde lucht afgevoerd en verse lucht aangevoerd.
3. Bij filtering worden HEPA - filters (High - Efficiency Particulate Arrest) gebruikt, dit zijn filters met zeer fijne mazen waardoor tot 99.9999 % van de aerosolen met grootte 0,3 micrometer uit de lucht worden verwijderd.
4. Bij reiniging worden meer gesofisticeerde technieken gebruikt, zoals electrostatische precipitatie of plasmatechnieken.

De technologie van PlasmaMade kan ervoor zorgen dat sportscholen waar ventilatie niet op orde is en wegens financiële beperkingen niet op orde gebracht kan worden, toch de nodige luchtzuiverheid kunnen bereiken.

De vier opties in detail

Optie Luchten

De optie luchten kan occasioneel toegepast worden. Dit kan makkelijk als het buiten niet te warm of te koud is. Als het wel te warm of te koud is, dus in de meerderheid van de gevallen in ons klimaat, is deze methode niet aangewezen. Verder is deze methode in alle omstandigheden minder aangewezen dan de andere opties, omdat de mate van verse luchttoevoer afhankelijk is van heel veel parameters, zoals de positie en de grootte van de ramen, de weerscondities, enz

Optie ventileren

De optie om te ventileren betekent het vervangen van verontreinigde binnenlucht door minder verontreinigde buitenlucht. Ventilatie is bij wet (Bouwbesluit) verplicht voor alle gebouwen, waarbij de eisen strenger zijn voor nieuwbouw dan voor bestaande bouw. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie wordt er gereken d op drukverschillen veroorzaakt door de wind of door temperatuurverschillen tussen de binnen - en buitenomgeving, om de ventilatiestroming te realiseren. Bij mechanische ventilatie wordt er gebruik gemaakt van een ventilator of van meerdere ventilatoren, die de ventilatiestroming moeten onderhouden. Natuurlijke ventilatie is inherent oncontroleerbaar want afhankelijk van het weer , mechanische ventilatie daarentegen is goed te controleren. Het Handboek Sportaccommodaties van het NOC*NSF raadt terecht aan om mechanische ventilatie te gebruiken in sportscholen. In een mechanisch ventilatiesysteem zitten altijd één of meerdere filters, maar dit zijn meestal grof - stof - filters, die alleen de hele grote stofdeeltjes uit de lucht halen, niet de aerosolen. Ventilatie is een goede manier om aerosolen te verwijderen, maar om dat effectief te doen, is een veel hogere graad van ventilatie nodig dan de minimale eisen in het Bouwbesluit. Dat betekent dat in de koudere maanden (herfst – winter – lente) de inkomende koude lucht warm gestookt moet worden. Dat kost veel energie, zelfs wanneer er gebruik gemaakt wordt van warmtewisselaars. Daarom is een hoge graad van ventilatie niet alleen een zeer dure optie, hoogstwaarschijnlijk financieel onhaalbaar voor de overgrote meerderheid van de sportscholen, maar ook een optie die vanuit het standpunt van klimaatverandering en ecologie niet aanvaardbaar is.

Optie filtering

Filtering wordt vooral toegepast in clean rooms, operatiekamers van ziekenhuizen en in vliegtuigen. De efficiëntie van deze filters is heel hoog, maar het kost heel veel energie om grote hoeveelheden lucht voortdurend door de hele kleine gaatjes (mazen) van die filters te blazen. Deze optie is daarom niet economisch haalbaar voor sportscholen. Deze methode wordt daarom ook bijna nooit toegepast voor residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, en alle andere gebouwen, uitgezonderd ziekenhuizen en clean rooms.

Optie reiniging

Reiniging is zeer veelbelovend. Dit soort technieken zijn en worden ontwikkeld precies omdat de hogervermelde opties 1, 2 en 3 ontoer eikend zijn voor veel toepassingen. Deze optie 4 komt nu, met de COVID - 19 - pandemie, nog nadrukkelijker in beeld. Hierbij wordt lucht uit de binnenruimte, rijk aan aerosolen, ingezogen in een apparaat dat door meer geavanceerde technieken zoals electrostatische precipitatie en/of plasmareiniging een groot deel van de aerosolen uit de lucht haalt. Het eerste grote voordeel van deze optie 4 ten opzichte van optie 3 is dat er heel weinig energie nodig is om de lucht door dergelijke apparaten te sturen (richtcijfer: 15 Watt voor een debiet van 800 m³/u , dat is minder dan kleine gloeilampjes). Het tweede grote voordeel is dat deze technologie ingezet kan worden voor recirculatie in plaats van ventilatie. Met andere woorden: het apparaat neemt de lucht uit de binnenruimte, zuivert deze van aerosolen, en stuurt de gezuiverde lucht terug de binnenruimte in. Deze lucht moet dus niet extra verwarmd of gekoeld worden , want het is geen te warme of te koude lucht die van buiten komt . Bijgevolg is dit een energetisch zeer zuinige optie

Waarom de Airsponsible air cleaner in sportscholen ?

Er bestaan honderden bedrijven wereldwijd die dit soort apparaten (optie 4) produceren en verkopen. Metingen uitgevoerd in het verleden door het team van hoogleraar bouwfysica Bert Blocken van de TU Eindhoven hebben aangetoond dat de rendementen van heel wat commercieel beschikbare systemen zich bevinden in de range van 10% tot 70% (in het beste geval). Professor Blocken heeft, voorafgaand aan de indiening van dit projectvoorstel, met zijn team ook onafhankelijke metingen uitgevoerd aan de technologie en apparaten van PlasmaMade. Volgens zijn metingen is het rendement van het PlasmaMade-systeem uitzonderlijk hoog. Er bestaan andere systemen wereldwijd die ook een vergelijkbaar hoog rendement halen, maar die genereren ofwel veel ozon, ofwel veel stikstofoxiden, ofwel beiden, hetgeen schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het PlasmaMade-systeem is uniek omdat het niet die hoeveelheden ozon en stikstofoxiden genereert. Dat maakt dit systeem hoogstwaarschijnlijk wereldwijd uniek. Niet voor niets ontving PlasmaMade CEO Martin van der Sluis in 2017 de prestigieuze prijs Nederlands Ondernemer van het Jaar. Om al deze redenen is PlasmaMade voor professor Blocken de geprefereerde partner in dit project en ook in mogelijke vervolgprojecten.


Volgens het literatuuronderzoek van professor Blocken is PlasmaMade het enige bedrijf ter wereld dat een dergelijke volledige inzage geeft in haar technologie en de achterliggende principes door het beschikbaar stellen van alle testrapporten, studies, enz. Dit terwijl de gangbare praktijk van bedrijven in luchtreiniging is om zo weinig mogelijk informatie en inzicht te verschaffen. Bij metingen aan dit soort systemen blijkt dan ook vaak dat de rendementen erg laag zijn of dat er ongewenste bijproducten zoals ozon en stikstofoxiden worden gegenereerd. Deze hoge graad van transparantie is zeer uitzonderlijk en lovenswaardig.

 

De PlasmaMade technologie heeft zich al bewezen in bijvoorbeeld de vleesindustrie (stallen) en de kaasproductie, alsook in keukens. PlasmaMade is een wereldwijde verdeler van hun technologie, met onder meer vestigingen in Nederland, Duitsland, Scandinavië en het VK.

 

In dit project worden unieke partners samengebracht. Nederland wordt wereldwijd geroemd als een topland in wetenschappelijke en technologische innovatie maar ook als een topland in sportinnovatie en in topsportprestaties. Het was niet de initiële bedoeling van dit project om deze visie te ondersteunen, maar uit onze marktanalyse blijkt dat de beste wetenschappelijke en industriële partners in dit project beiden gevestigd zijn in Nederland. PlasmaMade van CEO van der Sluis met hoofdvestiging in Staphorst en de TU Eindhoven van professor Blocken. Daarom zal dit project als bijvangst ook sterke reclame leveren, wereldwijd, voor het merk Nederland. Op basis van eerder onderzoek en eerdere persconferenties van de betrokken partners wordt verwacht dat de resultaten van dit onderzoek wereldwijd onder de aandacht gebracht zullen worden.

In het kort

Belang van onderzoek

Onderzoek naar deze techniek in de sportomgeving is dan ook een essentiële stap in het COVID-19-proof maken van de Nederlandse sportscholen

De PlasmaMade filter

Bied ook perspectieven voor zangkoren, muziekgebouwen, evenementen, voetbalstadia, enz.

PlasmaMade B.V.

is het enige bedrijf in Nederland dat deze filters maakt, en er is over de wereld geen aanbieder van dit soort Filters.

Belang van onderzoek

Onderzoek naar deze techniek in de sportomgeving is dan ook een essentiële stap in het COVID-19-proof maken van de Nederlandse sportscholen

De PlasmaMade filter

Bied ook perspectieven voor zangkoren, muziekgebouwen, evenementen, voetbalstadia, enz.

PlasmaMade B.V.

is het enige bedrijf in Nederland dat deze filters maakt, en er is over de wereld geen aanbieder van dit soort Filters.

Airsponsible